Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia

Junta Directiva:

  • Presidente: Antonio Olives Alonso
  • Vicepresidente: Roberto Antón Santiago
  • Secretaria: Conxita López Martín
  • Tesorera: Reyes Vázquez Lazo 
  • Vicesecretaria: Mª Jesús López Agra
  • Vocal 1: Margarita de la Calle Bermejo
  • Vocal 2: Carlos Álvarez García
  • Vocal 3: Noemí Silva Álvarez

Corresponsal de Mosaico

Roberto Antón Santiago

Año de constitución de la Asociación:

1991

Grupos más amplios a los que pertenece:

FEATF

Contacto

Dirección postal: Rúa de Amio 114 CP 15707
Santiago de Compostela

email: secretaria@atfmgalicia.com

Teléfono:  615 20 75 95

Web: http://atfmgalicia.gal/

social-twitter-box-white-icon  social-linkedin-box-white-icon social-facebook-box-white-icon

Somos unha asociación sen ánimo de lucro que reúne a unha serie de profesionais relacionados coa Terapia e a Mediación no ámbito familiar dende unha perspectiva sistémica.

Na actualidade contamos con máis de 200 asociados e asociadas, distribuídos/as por toda a xeografía de Galicia.

Actividades que realiza:

  • Organización de los «Encontros Galegos de Terapia Familiar» con carácter anual
  • Organización de talleres, seminarios y jornadas durante el resto del año